اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد در انگلیسی آموزش زبان

اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد (بخش نخست)

زبان انگلیسی دارای اصطلاحات انگلیسی پرکاربردی است که همه روزه استفاده می‌شوند. قصد داریم برخی از پراستفاده‌ترین این اصطلاح‌ها را با هم مرور کنیم تا اگر در حین مطالعه به…

ادامه مطلب »